پکیج مخابراتی فرم دما

پکیج مخابراتی فرم دما پکیج مخابراتی فرم دما پکیج مخابراتی فرم دما

پکیج مخابراتی فرم دما

پکیج چیلر با کندانسور هوایی
» کاربرد آسان و تعمیرات بسیار کم ، ایده آل برای استفاده های مصارف تهویه مطبوع و تاسیسات صنعتی
» کنترل کامل روی عملکرد فن با توجه به دمای کندانسور
» کویل کندانسور با لوله های مسی و آلومینیوم و همچنین فین مسی برای شرایط محیطی با خورندگی بالا
» بالانس استاتیکی دینامیکی فن ها
» طراحی حرارتی اواپراتور با نرم افزار HTFS
» دارای سیستم PLC
» استراکچرآلومینیومی
» با ظرفیت های مختلف ومتناسب با در خواست مشنری

کلیدواژه خود را وارد کنید