کندانسینگ یونیت فرم دما

کندانسینگ یونیت فرم دما کندانسینگ یونیت فرم دما کندانسینگ یونیت فرم دما

کندانسینگ یونیت فرم دما

کندانسینگ یونیت فرم دما
» ۱۲مدل کندانسور هوایی با ظرفیت ۱۰۰-۴ ton
» سیستم های کنترل و لوازم برقی ساخت اروپای غربی
» کاربرد آسان و تعمیرات بسیار کم
» قابلیت انتخاب فین آلومینیوم یا مسی از طرف مشتری با توجه به شرایط محیطی کارکرد دستگاه
» کنترل کامل روی عملکرد فن با توجه به دمای کندانسور

کلیدواژه خود را وارد کنید