منابع کويل دار فرم دما

منابع کويل دار فرم دما

منابع کويل دار فرم دما

منابع کويل دار فرم دما با در نظر گرفتن کليه جوانب مهندسي و استانداردها جهت تهيه آب گرم مصرفي به وسيله بخار يا آب داغ طراحي شده اند . ارائه دستگاهها در اندازه و دبي هاي مختلف ، جوابگوي اغلب نيازها در زمينه هاي مختلف مي باشد. نصب دستگاه ساده بوده ، در صورت درخواست با ضمائم و شيرآلات مورد نياز به صورت کامل عرضه مي گردد جهت استفاده در مراکز علمي ، هتلها ، بيمارستانها ، مجتمعهاي مسکوني ، تجاري و اداري ، موسسات و مراکز مختلف صنعتي بسيار مقرون به صرفه مي باشد

کلیدواژه خود را وارد کنید