فیلترشنی فرم دما

فیلترشنی فرم دما

فیلترشنی فرم دما

فیلترشنی تحت فشار برای حذف ذرات معلق، تا حدی بو و مزه نامطبوع، تیرگی و نیز حذف مواد میکروارگانیک موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی و نیز در ظرفیت های آبدهی از ۲ الی ۲۲۰ مترمکعب در ساعت تولید می گردد. بدنه اصلی سختی گیر از ورق فولادی با مشخصات و محاسبات فنی طبق استاندارد، متناسب با فشارکاری مورد نیاز طراحی و ساخته شده است. ضخامت ورق ها با تحلیل های مهندسی بگونه ای انتخاب شده است که طول عمر فیلتر شنی افزایش یابد

کلیدواژه خود را وارد کنید