سختی گیر فرم دما

سختی گیر فرم دما

سختی گیر فرم دما

برای سختی زدایی معمولاً از دستگاههای سختی گیر استفاده می شود. دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی (رزین های تبادل یونی) قرار گرفته است رزینهای مزبور می توانند یونهای منیزیم و کلسیم را با یون سدیم مبادله نمایند، ضرورت دارد که رزین نو در دستگاه قرار گیرد و بعد از شستشو به فعال کردن و احیا رزین اقدام شود. راه اندازی، بهره برداری و تجدید بار دستگاه سختی زدایی ممکن است دستی یا با فرمان الکترونیکی به طور خودکار انجام گیرد . بدنه اصلی سختی گیر از ورق فولادی با مشخصات و محاسبات فنی طبق استاندارد، متناسب با فشارکاری مورد نیاز طراحی و ساخته شده است. ضخامت ورق ها با تحلیل های مهندسی بگونه ای انتخاب شده است که طول عمر سختی گیر افزایش یابد مواد کاربرد سختی گیرها : ۱ – کاهش سختی آبهای آشامیدنی ۲ – حذف سختی آب دیگ های بخار ۳ – حذف یا کاهش سختی آب در سیستم گرمایش و سرمایش ۴ – حذف یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی و ….

کلیدواژه خود را وارد کنید